• Đồ cúng đầy tháng bé trai

    Đồ cúng đầy tháng bé trai

    Đầy tháng bé trai nhằm tạ ơn các bà Mụ đã phù hộ cho em bé khỏe mạnh, lễ đầy tháng bé trai sụt 1 ngày so với ngày sinh, ví dụ em bé trai sinh ngày 12 tháng 4 thì đầy tháng vào ngày 11 tháng 5.

    02-08-20154525 lượt xemChi tiết